सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सलह किराको संख्या बढ्यो, सतर्क रहन आग्रह